O nas

Nasza firma - Globproperty Sp. z o.o. – powstała z myślą o inwestorach indywidualnych oraz konsorcjach inwestorów indywidualnych na polskim rynku nieruchomości. Priorytetem jest wsparcie Klienta, który chce dobrze zainwestować zgromadzony kapitał. Dlatego mając na celu Państwa dobro, stworzyliśmy nowatorską e-usługę, której celem jest doskonalenie zarządzania portfelowego inwestycji oraz ograniczenie ryzyka z nimi związanego. Zakres naszych działań obejmuje:
- wycenę rynkową inwestycji;
- ewaluację ryzyka i rentowności inwestycji;
- rekomendację partnerów biznesowych;
- optymalizację struktury finansowania.

Zajmujemy się:
- analizą profilu potencjalnego celu;
- analizą profilu inwestora;
- analizą poziomu deklarowanej płynności finansowej;
- symulacją strategii inwestycyjnych;
- symulacją scenariuszy rentowności.

Gwarancją Państwa sukcesu jest profesjonalizm wynikający z doświadczenia naszych pracowników oparty na dogłębnej analizie rynku nieruchomości.